სამუშაო საათებია
9:00 დან 18:00 ყოველ დღე
დაგვიკავშირდით

პოლიეთილენის მილები

დალაგება:
20 მმ პოლიეთილენი
20 მმ პოლიეთილენი
0,60 ლარი
25 მმ პოლიეთილენი
25 მმ პოლიეთილენი
0,75 ლარი
32 მმ პოლიეთილენი
32 მმ პოლიეთილენი
1,00 ლარი
90 მმ პოლიეთილენი
90 მმ პოლიეთილენი
6,30 ლარი
75 მმ პოლიეთილენი
75 მმ პოლიეთილენი
4,20 ლარი
63 მმ პოლიეთილენი
63 მმ პოლიეთილენი
2,80 ლარი
50 მმ პოლიეთილენი
50 მმ პოლიეთილენი
2,10 ლარი
40 მმ პოლიეთილენი
40 მმ პოლიეთილენი
1,50 ლარი