სამუშაო საათებია
9:00 დან 18:00 ყოველ დღე
დაგვიკავშირდით

სარწყავი სისტემები

დალაგება:
20 მმ პოლიეთილენი
20 მმ პოლიეთილენი
0,60 ლარი
25 მმ პოლიეთილენი
25 მმ პოლიეთილენი
0,75 ლარი
32 მმ პოლიეთილენი
32 მმ პოლიეთილენი
1,00 ლარი
90 მმ პოლიეთილენი
90 მმ პოლიეთილენი
6,30 ლარი
75 მმ პოლიეთილენი
75 მმ პოლიეთილენი
4,20 ლარი
63 მმ პოლიეთილენი
63 მმ პოლიეთილენი
2,80 ლარი
50 მმ პოლიეთილენი
50 მმ პოლიეთილენი
2,10 ლარი
40 მმ პოლიეთილენი
40 მმ პოლიეთილენი
1,50 ლარი