სამუშაო საათებია
9:00 დან 18:00 ყოველ დღე
დაგვიკავშირდით
0 ჩემი კალათა 0,00 ლარი
საიტის მენიუ

ZOLAX

რეიტინგი:
ხელმისაწვდომობა:
ხელმისაწვდომია
რაოდენობა:
+
21,00 ლარი
მიწოდების მეთოდები

კურიერი (TAXI)

გადახდის მეთოდი

ნაღდი ანგარიშსწორება

გადარიცხვა

პოტაციუმის ხსნარი
გარანტირებული შემადგენლობა: W/W
წყალში გასახსნელი პოტაციუმის
ოქსიდი (K2O) 25 %
pH: 11–12
პოტაციუმს მცენარეებში გააჩნია სასიცოცხლო
მნიშვნელობა. აგრეთვე მას გააჩნია მეტაბოლური,
ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური ფუნქციები.
ამ ფუნქციების გავლენის შედეგად, იზრდება
მცენარეების ნაყოფიერება და ხარისხი.
პოტაციუმი ხელს უწყობს ფერმენტების აქტიურობას,
ფოტოსინთეზს, მცენარეების მკვებავი ელემენტების
და ფოტოსინთეზის ნაყოფების გადატანას,აგრეთვე ის
ზრდის პროტეინის შემადგენლობას, არეგულირებს
ტურგორის წნევას და აფერხებს მცენარეების ჭკნობას.
პოტაციუმი დადებით გავლენას ახდენს მცენარეებში
ფესვების განვითარებაზე და ზრდაზე, ზრდის სიცივის
წინაშე გამძლეობას, უზრუნველყოფს ნაადრევად
მომწიფებას, ზრდის აზოტის ეფექტურობას და
დადებითად უზრუნველყოფს დაავადებების
და ზიანის წინაშე გამძლეობას. ზემოაღნიშნული
ეფექტურობის წყალობით, პოტაციუმი დადებით
გავლენას ახდენს ნაყოფიერებისზრდაზე.

Agrobell Zolax წარმოადგენს არომატის გამზრდელ
და ფერის მიმცემ საშუალებას. აგრეთვე ის აფერხებს
ხილის უფერობას და არათანაბრად შეფერილობას.
მზის სინათლის არასაკმარისობის გამო მოსავლის
აღების დროს ამუშავებს ხილის ფერის პიგმენტებს
და უზრუნველყოფს მოსავლის ნაადრევად აღებას.

განსაკუთრებით პოტაციუმის ნაკლოვანების დროს, ჰიდატოდების
გაშლა და დახურვა აფერხებს მეტაბოლიზმის პროცესს. ჰიდატოდების
ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გაშლილ მდგომარეობაში ყოფნა კი
ზრდის მცენარეებში ბაქტერიების და სოკოვანი პათოგენების შეღწევის
რისკს.
ამის შედეგად, პოტაციუმიანი კვება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
დაავადებების და დაზიანების წინაშე მცენარეების გამძლეობის
გაზრდაში. Agrobell Zolax NFB-ის ტექნოლოგიის წყალობით, მცენარეში
წარმოიქმნება მექანიკური ბარირეი. ელექტრონულად დატვირთული
ნანო ნემსების მეშვეობით უზრუნველყოფსდაცვას. არასაკმარისი
პოტაციუმიანი და გადაჭარბებული აზოტიანი განაყოფიერება გავლენას
ახდენს პათოგენურ ურთიერთობებზე და ზრდის პათოგენური რეაქციის
წინაშე მგრძნობიარობას.

კომენტარები არ მოიძებნა
დაწერე კომენტარი
სახელი გვარი*
ელ-ფოსტა
კომენტარის ტექსტი*